2013

ČKD KOMPRESORY a.s. - pro ZAO RNPK, Rjazaň – Rusko. Pohon turbokompresoru 4000 kW / 6 kV

1x regulovaný pohon turbokompresoru 4000 kW / 6 kV v blokovém uspořádání frekvenční měnič s integrovaným transformátorem – motor, se synchronním bypassem. Projekt, dodávka, uvedení do provozu.

Frekvenční měnič Siemens: Robicon Perfect Harmony.
Asynchronní motor: ČKD KOMPRESORY a.s.

Realizace: divize Pohony