2013

ČKD KOMPRESORY a.s. - pro TKN-BP, ОАО VČNG, Verchněčonsk – Rusko. Pohon turbokompresoru 1800 kW / 6 kV

1x regulovaný pohon turbokompresoru 1800 kW / 6 kV v blokovém uspořádání frekvenční měnič s integrovaným transformátorem – motor, s manuálním bypassem. Projekt, dodávka, uvedení do provozu.

Frekvenční měnič Siemens: Robicon Perfect Harmony.
Asynchronní motor: Siemens.

Realizace: divize Pohony