2009

ČKD Nové Energo, a.s. - pro OOO KINEF, KIRISHI - Rusko. Pohony kompresorů

Dodávka vysokonapěťových nevýbušných asynchronních a synchronních motorů v provedení Ex p pro pohony pístových kompresorů a turbokompresorů. Celkem 6 motorů, celkový instalovaný výkon 27900 kW.

Realizace: divize Pohony