2012

Správa železniční dopravní cesty - Dodávka dvou kusů zařízení na měření klikatosti troleje (SŽDC - 2012)

Dodávka dvou kusů zařízení na měření klikatosti troleje.

Realizace: divize Virtuální instrumentace