2013

Správa železniční dopravní cesty - Dodávka osmi kusů zařízení na měření klikatosti troleje (SŽDC - 2013)

Dodávka osmi kusů zařízení na měření klikatosti troleje.

Realizace: divize Virtuální instrumentace