2013

Železnice Slovenskej republiky - Dodávka dvou kusů zařízení na měření klikatosti troleje (ŽSR - 2012)

Dodávka dvou kusů zařízení na měření klikatosti troleje.

Realizace: divize Virtuální instrumentace