2007

VALEO AUTOKLIMATIZACE, k.s. - Dodávka a instalace systému SAVAS (Akustika CRIO pro T72)

Dodávka a instalace systému pro měření hluku a vibrací pro testování autoklimatizací v rámci end-of-line testu.

Realizace: divize Virtuální instrumentace