2007

Valeo Klimasysteme GmbH - Dodávka a instalace systému SAVAS (Akustika)

Dodávka a instalace systému pro měření hluku a vibrací pro testování autoklimatizací v rámci end-of-line testu.

Realizace: divize Virtuální instrumentace