2011

Siemens s.r.o., závod mobility - Přístroj pro měření tlakových úbytků ventilačního systému synchronního generátoru

Návrh a dodávka přístroje pro měření 25-ti signálů tlakových úbytků ventilačního okruhu v rozsahu +/-8500 Pa, 7-mi teplotních bodů napříč ventilačním okruhem v rozsahu 0-200 °C, měření teploty, tlaku a vlhkosti okolního vzduchu, zákaznický SW s možností sledování aktuálních hodnot přetlaků nebo podtlaků, dlouhodobý záznam, přepočet hodnot měření průtoku vzduchu pomocí dýz.

Realizace: divize Virtuální instrumentace