2011

Siemens s.r.o. Závod elektromotory - Zkušební pracoviště pro zkoušení asynchronních strojů do výkonu 50 kW

Návrh a dodávka sestavy zatěžovatele, zvedacího stolu, napájecího zdroje, měřicí a řídicí části, a zákaznického SW pro provádění poloautomatických zkoušek asynchronních strojů v režimech typových zkoušek (naprázdno, nakrátko, zatěžovací charakteristiky, oteplovací charakteristiky, dynamické momentové charakteristiky).

Realizace: divize Virtuální instrumentace