2012

Siemens s.r.o. Závod elektromotory - Zkušební pracoviště pro provádění VN zkoušek asynchronních motorů

Návrh a dodávka testeru pro samostatné otestování izolačního systému asynchronních motorů po provedené kusové zkoušce. Automatizované zkoušení izolačního systému, se záznamem průběhu napětí, kapacitních proudů, rozvoje výbojové činnosti a případným záznamem průrazu. Ukládání dat do podnikové databáze SAP.

Realizace: divize Virtuální instrumentace