2014

Siemens s.r.o. Závod elektromotory - Zkušební pracoviště pro provádění automatizovaných zkoušek asynchronních strojů nakrátko

Návrh a dodávka testeru zkušebního pracoviště určeného pro proměřování charakteristik nakrátko. Zkušební pracoviště umožňuje provádět automatické zkoušky s možností natáčení a rotoru v libovolném úhlu +/-90°. Zablokovaný mechanismus umožňuje měření momentu do 10 kNm. Pracoviště je napájeno ze statického zdroje sinusového napětí. Pracoviště provádí automatický ohřev vinutí a provedení zkoušek nakrátko při stejných tepelných podmínkách.

Realizace: divize Virtuální instrumentace