2009

Siemens s.r.o. Závod elektromotory - Zkušební pracoviště pro provádění kusových zkoušek

Návrh a dodávka čtyř testerů zkušebních pracoviště určeného pro provedení kusových zkoušek všech motorů osových výšek AH200-AH315 s výkony do 400 kW. Zkušební pracoviště provádí automatizovaně sérii testů – měření izolačního odporu, měření odporu vinutí, zkouška naprázdno, zkouška nakrátko bez aretace rotoru, zkouška vibrací, kontrola symetrie fázových proudů, ověření funkce ventilace ověření, ověření funkce elektromagnetické brzdy, externího ventilátoru, měření odporu termoelementů, zkrácené VN zkoušky včetně vyhodnocení zlomového napětí.

Realizace: divize Virtuální instrumentace