2010

Siemens s.r.o., závod mobility - Zkušební pracoviště pro provádění kusových zkoušek trakčních motorů vozů metra

Návrh a dodávka testeru a vybavení zkušebního pracoviště určeného pro provedení kusových zkoušek trakčních motorů rekonstruovaných vozů metra. Tester je určen pro provádění zkoušen na typově stejných motorech a hlavním účelem je zajistit zachycení strojů, které vybočují z tolerančních pásem sledovaných veličin. Tester zkušebního pracoviště provádí kusové zkoušky v rozsahu – měření odporu vinutí, měření nakrátko, provádí se řízený rozběh válečkových ložisek, měření naprázdno, měření izolačního odporu, měření vibrací, provedení VN zkoušky se záznamem výbojové činnosti.

Realizace: divize Virtuální instrumentace