2012

ABB, s.r.o. - Zkušebna pro zkoušení elektrických strojů opravny ABB Ostrava

Návrh a dodávka sestavy technologie zkušebny určené pro provádění kusových zkoušek před a po rekonstrukci stejnosměrných a střídavých elektrických strojů a transformátorů. Pro napájení zkoušených strojů jsou instalovány zdroje stejnosměrného napětí do výkonu 1 MW, zdroj střídavého napětí do výkonu 3,5 MVA včetně VN a NN přizpůsobovacích transformátorů a pomocný booster. Technologie zkušebny je řízena ze dvou pracovišť, z nichž je možné si nezávisle předávat řízení jednotlivých zdrojů. Vývody všech zdrojů obsahují základní měření, která jsou monitorována a zobrazována obsluze na velínu formou vyhodnocených veličin, osciloskopických průběhů, vektorových diagramů nebo časových záznamů.

Realizace: divize Realizace a inženýrink + divize Virtuální instrumentace