2014

TES, s.r.o. - Zkušební pracoviště pro zkoušení VN a NN synchronních generátoru do výkonu 4 MVA

Návrh a dodávka sestavy statického výkonového zdroje 1,2 MVA, zatěžovacích tlumivek, transformátorů pro různé napěťové hladiny, konfiguračních NN a VN rozváděčů, připojovacích rozváděčů, měřicího a řídicího systému, zákaznického SW pro řízení technologie, měření, záznamu a zpracovaní měřených dat.

Realizace: divize Realizace a inženýrink + divize Aplikovaná elektronika + divize Virtuální instrumentace