2014

Spouštěče INDUSTART

V letech 1994 - 2014 bylo dodáno a uvedeno do provozu celkem 174 ks různých typů spouštěčů INDUSTART pro motory ve spektru výkonů 68 kW - 1000 kW.

Realizace: divize Pohony