1998

Brano a.s. - Tester naftových topení BREEZE

Tester měří elektrické veličiny, teploty a složení spalin.

Realizace: divize Virtuální instrumentace