2009

ČEZ a.s., Elektrárna Tisová - Pohon čerpadla sádrové suspenze 315 kW / 6 kV

Dodávka náhradního motoru pro pohon čerpadla sádrové suspenze 315 kW / 6 kV / 425 min-1.

Realizace: divize Pohony