2010

ČEZ a.s., Elektrárna Tisová - Pohon sekundárního ventilátoru fluidního kotle 2250 kW / 6 kV

Dodávka náhradního motoru pro pohon sekundárního ventilátoru 2250 kW / 6 kV / 3000 min-1.

Realizace: divize Pohony