2006

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí Most, a.s. - Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM (VÚHU, a.s., 2006)

Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM ENA500

Realizace: divize Virtuální instrumentace