2007

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM (VŠB - TU, 2007)

4x Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM (1xENA500, 2xENA330, 1xENA440)

Realizace: divize Virtuální instrumentace