1999

Teledyne LeCroy SA - LcVIEW – integrované prostředí podpory osciloskopů Le Croy a osciloskopických karet SigAq a SigGen (GaGe)

SW aplikace dodávaná s osciloskopy LeCroy umožňující jednoduchou manipulaci s naměřenými daty a jejich kombinaci s daty z osciloskopických karet GaGe. Objektově orientovaný přístup struktury aplikace. Vyvinuto v prostředí NI LabWindows/CVI™ a MS Visual C++.

Realizace: divize Virtuální instrumentace