2008

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM (VŠB - TU, 2008)

2x Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM ENA330

Realizace: divize Virtuální instrumentace