2009

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. - Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM (SEPS, a.s., 2009)

Monitoring 27-ti systémů pomocí trvale instalovaných analyzátorů kvality elektřiny ENA440 pro předávací místa PS/DS.

Realizace: divize Virtuální instrumentace