2011

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. - Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM (SEPS, a.s., 2011)

2x Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM ENA510.22

Realizace: divize Virtuální instrumentace