2011

Technická univerzita v Košiciach - Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM (TUK, 2011)

2x Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM ENA330

Realizace: divize Virtuální instrumentace