2011

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. - Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM (SEPS, 2, 2011)

4x Jednotka měření fázorů ENA460-PMU

Realizace: divize Virtuální instrumentace