2012

Technická univerzita v Košiciach - Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM (TUK, 2012)

Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM PNA571

Realizace: divize Virtuální instrumentace