2013

Česká přenosová soustava, a.s. - Jednotka měření fázorů ENA460-PMU

40x jednotka měření fázorů ENA460-PMU

Realizace: divize Virtuální instrumentace