2000

Tesla Sezam, a.s. - Tester kvality popisu diod

Vizuální testování přítomnosti a kvality popisu diody. Zpracování a vyhodnocení obrazu získaného uživatelským kamerovým systémem (kamera, osvětlení, upevňovací přípravky, řídicí počítač) dodaným firmou ELCOM, a.s., DVI.

Realizace: divize Virtuální instrumentace