2013

Transco - Systém BK-SCADA

Komplexní distribuovaný systém na klíč pro monitorování kvality elektřiny z analyzátorů BK-ELCOM a přístrojů jiných výrobců.

Realizace: divize Virtuální instrumentace