2013

Transco - Monitoring kvality elektřiny bloku S3 elektrárny Shuweihat PS

Dodávka plně vybaveného rozvaděče pro měření 4 třífázových systémů na rozvodně bloku S3 elektrárny Shuweihat PS pomocí 2 sdružených analyzátorů BK-ELCOM ENA440.2

Realizace: divize Virtuální instrumentace