2013

Transco - Monitoring kvality elektřiny rozvodny Sweihan

Dodávka plně vybaveného rozvaděče pro měření 2 třífázových systémů na rozvodně Sweihan pomocí 1 sdruženého analyzátoru BK-ELCOM ENA440.2

Realizace: divize Virtuální instrumentace