2014

Česká přenosová soustava, a.s. - Systém měření fázorů WAMS

Rozsáhlý distribuovaný monitorovací systém pro měření fázorů v přenosové části rozvodné soustavy elektrické energie v ČR. Systém se skládá ze 36 jednotek měření fázorů (PMU) instalovaných na rozvodnách společnosti ČEPS a centrálních serverů umístěných v centrále ČEPS v Praze na Bohdalci.

Realizace: divize Virtuální instrumentace