2014

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. - Systém měření fázorů WAMS

Rozsáhlý distribuovaný monitorovací systém pro měření fázorů v přenosové části rozvodné soustavy elektrické energie ve SR. Systém se skládá ze 36 jednotek měření fázorů (PMU) instalovaných na rozvodnách společnosti SEPS a centrálních serverů umístěných v centrále SEPS.

Realizace: divize Virtuální instrumentace