2015

Zařízení pro optickou kontrolu svaru

Zařízení slouží pro optickou kontrolu laserového svaru zadní kapoty. Kontrola svaru o délce cca 940 mm probíhá pomocí řádkové kamery se světlem. Skenovací hlava umožnuje pohyb ve třech osách (servopohony osa X, osa Y a osa Z). Samotné skenování obrazu sváru je dáno pohybem os X a Y zároveň, tak aby kamera kopírovala trajektorii sváru. Pro do-ostření obrazu je kamera umístěna na ose umožňující ladit její výšku (osa Z).

Realizace: divize Virtuální instrumentace