2000

LEM - Studie realizovatelnosti přístroje založeného na technologii PC

Zpracování studie týkající se realizovatelnosti a možností přístroje založeného na technologii PC a firmware vyvinutém v LabVIEW™.

Realizace: divize Virtuální instrumentace