2014

Statický zdroj pro testování centrálních zdrojů energie pro vagony

Regulovaný zdroj s označením EMS-1.150-se je určen pro napájení a testování centrálních zdrojů energie pro vagony.

Zařízení pracuje jako statický výkonový zdroj proměnného střídavého napětí s kmitočtem 16,7 Hz a výkonu 150 kVA.

Střídavé výstupní napětí je třírozsahové se jmenovitými hodnotami 700 V / 1000 V / 1200 V AC .