2001

Pražská vodohospodářská společnost, a.s. - Aplikace pro řízení a vizualizaci vodárenské a energetické technologie

Rekonstrukce čerpadla, rozvoden a velínu zastřešovaná firmou ELCOM, a.s. Vizualizační a řídicí úkoly provozovány na serveru v aplikaci vyvinuté v prostředí NI Lookout™. Distribuovaný systém monitorování a ovládání založený na modulech FieldPoint™, komunikaci prostřednictvím OPC s ABB terminály vývodového pole REF, komunikační vazba NetDDE se vzdálenými místy sběru dat, řízení dispečerské mozaiky, komunikační vazba na elektronický zabezpečovací systém, atd. Dlouhodobá archivace dat. Časová synchronizace systému pomocí přijímače DCF77. Klientské aplikace umožňující vzdálenou vizualizaci.

Realizace: divize Virtuální instrumentace