2001

LEM - Plně grafická aplikace pro práci se síťovými analyzátory Norma

Postavená na prostředí LabVIEW™. Modulární architektura - rozšiřování vlastností pomocí plug-in modulů. Zobrazení dat do grafů. Komunikace po GPIB rozhraní. Export dat.

Realizace: divize Virtuální instrumentace