2002

LEM - Aplikace pro měřiče výkonů firmy LEM Instruments

SW aplikace řídicí měření výkonů s přístroji firmy LEM Instruments řady D 6000 a D 4000.

Realizace: divize Virtuální instrumentace