2002

Dewetron GmbH - Softwarová podpora programovatelných modulů DEWE DAQ

Vývoj ovladačů ve formě 32-bitových dynamických knihoven (DLL). Implementace do aplikace DEWEScope.

Realizace: divize Virtuální instrumentace