2002

Dewetron GmbH - DEWEScope – aplikace pro bezpapírové zapisovače firmy Dewetron

Konfigurace přístrojových modulů pro úpravu signálu. Hlasový asistent umožňující intuitivní a jednoduchou obsluhu. Bez-papírový zapisovač a osciloskop v jednom přístroji. Ukládání dat a správa uložených dat.

Realizace: divize Virtuální instrumentace