2002

ATREA, s.r.o. - Měřicí trať pro stanovení charakteristik ventilátorů a rekuperačních jednotek

Komplexní projekt a realizace konstrukce, napájení, řízení a vizualizace komorové trati pro měření charakteristik ventilátorů a rekuperačních jednotek. Vývoj, výroba a dodávka speciálního měniče umožňujícího napájení a řízení kompletní řady ventilátorů. Návrh, výroba a dodávka řídicího rozváděče pro umístění řídicího PC, modulů sběru dat FieldPoint™ firmy National Instruments, měřicích přístrojů, měniče pro pohon pomocného ventilátoru a dalšího elektrotechnického vybavení. Projekt měřicí komory včetně kompletní měřicí instrumentace. Vývoj a dodávka řídicí aplikace umožňující manuální nebo automatický provoz, měření, zpracování, prezentaci a archivaci měřených dat. Implementace matematického aparátu pro výpočet mj. p-v diagramu a účinnosti dle příslušné normy ISO 5801:1997(E).

Realizace: divize Virtuální instrumentace