2003

Unigeo, a.s. - Automatizace laboratoře mechaniky zemin

Měření smykových charakteristik a stlačitelnosti zemin dle ČSN 72 1027, ČSN 72 1030, ČSN 72 1031. Současný běh osmi edometrů, jednoho krabicového smykového stroje a jednoho triaxiálního smykového stroje. Řízené veličiny: tlak do 10 atmosfér, rychlost posunu 0,002 až 5 mm/min. Měřené veličiny: úchylka (tloušťka vzorku) s přesností 0,001 mm, síla do 5 kN. Doba měření jednoho vzorku zeminy desítky minut až 7 dní. Perioda vzorkování signálů v jednotkách sekund. Automatické přepínání přednastavených režimů v průběhu měření. Automatické ukončení měření po splnění podmínek dle ČSN. Automatizovaný výpočet charakteristik zeminy z naměřených dat dle ČSN. Ukládání naměřených a vypočtených charakteristik a jejich zpětné načtení a prohlížení. Tisk protokolů a jejich ukládání ve formátu PDF. Zálohování dat na jiném počítači v lokální počítačové síti. Softwarová aplikace řídicího počítače vyvinuta ve vývojovém prostředí LabVIEW od National Instruments. Měřicí stroje doplněny digitálními úchylkoměry SYLVAC a silovými snímači Megatron. Snímače kalibrovány akreditovanými kalibračními laboratořemi UNIMETRA a TZÚS. Řízení jednotlivých měřicích strojů pomocí řídicích systémů AMIT od firmy AMIT s.r.o. Komunikace s řídicím systémem AMIT pomocí RS-485. Výroba, instalace a oživení rozvaděčů elektro- a tlakového vzduchu ve spolupráci s partnerskou firmou TEMEX, s.r.o. Nahrazení nevyhovujícího stejnosměrného pohonu smykového stroje asynchronním motorem Siemens a měničem Mitsubishi.

Realizace: divize Virtuální instrumentace