2003

Transco - Stacionární monitoring systémem BK-ELCOM (Transco, 2003)

Stacionární monitoring systémem BK-ELCOM.

Realizace: divize Virtuální instrumentace