2003

Münnerstädter Glaswarenfabrik GmbH - Kamerové systémy na kontrolu kvality brusu hrotů jehel

Dodávka softwarové aplikace na kontrolu rozměrů a kvality brusu hrotů jehel, které jsou součástí skleněných farmaceutických ampulí. Dodávka sady osvětlovacích těles osazených LED.

Realizace: divize Virtuální instrumentace