2004

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí Most, a.s. - Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM (VÚHU, a.s., 2004)

Sdružený síťový analyzátor BK-ELCOM

Realizace: divize Virtuální instrumentace