2004

Vítkovice výzkum a vývoj, s.r.o. - Kamerový systém pro snímání a analýzu hladiny kovu a strusky

V rámci tohoto projektu byl vyvinut a dodán systém pro vyhodnocování obrazu hladiny kovu a strusky v kesonu. Systém přenášel obraz z předinstalované analogové kamery do počítače, kde byl obraz vyhodnocen a zaznamenán. Vyhodnocovací algoritmus stanovoval časový trend poměru plochy strusky k ploše čistého kovu na hladině taveniny.

Realizace: divize Virtuální instrumentace